Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làm lợi trên 1 tỷ đồng nhờ sáng kiến sáng tạo

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - LĐLĐ TP vừa cho biết, trong năm 2007, CNVCLĐ Thủ đô đã phát huy trên 10.000 sáng kiến, sáng tạo, làm lợi trên 100 tỷ đồng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=34094