Bạc là một kim loại quý, ngoài tính năng dùng để làm đồ trang sức ra thì nó còn được dùng làm vật dụng trong nhà như: muỗng nĩa, ly chén, bình cà phê...