Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làm nhiều việc tốt vì nhân dân

Gốc

ND - Năm 2007, nhờ sáng kiến tăng thẩm quyền cho công an xã tham gia công tác giữ gìn trật tự - an toàn giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền Luật Giao thông... góp phần giảm tai nạn giao thông ở Thanh Hóa, phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Công an tặng cờ thi đua.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116274&sub=52&top=37