Lạm phát cả năm 2014 sẽ dưới 4%

Gốc
Nếu không có những biến động lớn về giá các mặt hàng cơ bản, thì lạm phát cả năm 2014 chỉ trong khoảng 3–4%.

Dự báo về khả năng diễn biến lạm phát năm 2014 được đưa ra trong bản báo cáo tình hình kinh tế 9 tháng và tháng 9/2014 do Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia vừa công bố.

Theo đánh giá của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, trong 9 tháng năm 2014, bất chấp yếu tố thời vụ trong tháng 9 - nhóm dịch vụ giáo dục tăng 7,17% khiến lạm phát theo tháng tăng mạnh nhất trong 7 tháng qua.

Nhưng lạm phát so với cùng kỳ lại tăng ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 3,62%, do giá nhóm hàng này đã được điều chỉnh mạnh vào thời điểm này cùng kỳ năm ngoái. Còn so với cuối năm 2013, lạm phát mới chỉ tăng ở mức 2,25%.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, trong tháng 9/2014 tuy tổng cầu đã cải thiện nhưng vẫn chưa là sức bật khiến sản xuất của doanh nghiệp tăng tốc mạnh mẽ

Tổng cầu mặc dù cải thiện nhưng vẫn chưa đủ lực để tạo sức bật cho nền kinh tế. Mức độ phục hồi kinh tế còn thấp so với mục tiêu cũng như tiềm năng của nền kinh tế và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Theo tính toán của cơ quan này trong tháng 9 lạm phát cơ bản là3,12%, thấp hơn lạm phát tổng thể4,62% và cũng thấp hơn lạm phát cơbản của cùng kì năm ngoái là 4,43%.

Với xu hướng trên, cơ quan này dự báo,

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, đầu tư tư nhân là khu vực còn dư địa mở rộng, bởi vậy chính sách cần hỗ trợ và giải phóng tối đa nguồn lực của khu vực này. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8% trong năm 2014, song song với tái cơ cấu nền kinh tế, cần có các biện pháp hỗ trợ tổng cầu, khuyến khích đầu tư tư nhân có hiệu quả.

Trường Giang

Tin nóng

Tin mới