Lạm phát Venezuela lên mức kỷ lục tại châu Mỹ Latinh

Gốc
VIT - Bộ Tài chính Venezuela vừa công bố: mức lạm phát tại quốc gia này năm 2008 lập kỷ lục tại các nước thuộc châu Mỹ Latinh và đứng ở mức báo động 30,9%.

Tin nóng

Tin mới