Việt Nam xây dựng 'vùng đệm' đối phó với rủi ro

Việt Nam xây dựng 'vùng đệm' đối phó với rủi ro

NHNN tăng lãi suất điều hành: Giảm áp lực tỷ giá, kiểm soát lạm phát

NHNN tăng lãi suất điều hành: Giảm áp lực tỷ giá, kiểm soát lạm phát

Tăng lãi suất để ổn định tỷ giá, hóa giải tâm lý 'kỳ vọng lạm phát'

Tăng lãi suất để ổn định tỷ giá, hóa giải tâm lý 'kỳ vọng lạm phát'

Duy trì tăng trưởng tín dụng 14%

Duy trì tăng trưởng tín dụng 14%

NHNN giữ mục tiêu tín dụng 14% nhưng sẽ xem xét điều chỉnh khi cần thiết

NHNN giữ mục tiêu tín dụng 14% nhưng sẽ xem xét điều chỉnh khi cần thiết

Tăng trưởng tín dụng đến giữa tháng 9 đạt hơn 17% so với cùng kỳ

Tăng trưởng tín dụng đến giữa tháng 9 đạt hơn 17% so với cùng kỳ

Chính sách tiền tệ trong 'vòng xoáy' kiềm chế lạm phát và phục hồi kinh tế

Chính sách tiền tệ trong 'vòng xoáy' kiềm chế lạm phát và phục hồi kinh tế

Phó thống đốc nói về quyết định tăng lãi suất

Phó thống đốc nói về quyết định tăng lãi suất

NHNN: Ưu tiên số 1 là kiểm soát lạm phát

NHNN: Ưu tiên số 1 là kiểm soát lạm phát

Điều hành chính sách tiền tệ hợp lý khi lạm phát trên thế giới tăng cao

Điều hành chính sách tiền tệ hợp lý khi lạm phát trên thế giới tăng cao

Tăng lãi suất để giữ giá trị tiền đồng

Tăng lãi suất để giữ giá trị tiền đồng

5 nhiệm vụ quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN

5 nhiệm vụ quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN

NHNN nói gì sau quyết định tăng mạnh lãi suất?

NHNN nói gì sau quyết định tăng mạnh lãi suất?

Chuyên gia ADB: Trong dài hạn, cần có lộ trình để bỏ dần trần tín dụng

Chuyên gia ADB: Trong dài hạn, cần có lộ trình để bỏ dần trần tín dụng

Thủ tướng chỉ đạo NHNN cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay

Thủ tướng chỉ đạo NHNN cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay

Duy trì mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14% giúp ngăn chặn nguy cơ 'chảy máu' vốn

Duy trì mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14% giúp ngăn chặn nguy cơ 'chảy máu' vốn

Linh hoạt đối phó với nguy cơ lạm phát và suy thoái

Linh hoạt đối phó với nguy cơ lạm phát và suy thoái

Ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát là mục tiêu căn cơ, lâu dài

Ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát là mục tiêu căn cơ, lâu dài