Đó là câu hỏi làm đau đầu những nhà làm phim truyền hình. Cùng chung với những khó khăn của phim truyền hình như vấn đề kinh phí, bối cảnh quay hạn hẹp thì phim truyền hình cho lứa tuổi teen còn gặp nhiều trở ngại hơn.