(VietNamNet) - Kiến nghị của cử tri Hà Nội gửi lên kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII đề cập đến việc làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan tới thất thoát trong xây dựng cơ bản.