Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làm rõ việc chuyển nhượng đất đai và cổ phần hóa tại Công ty Lâm đặc sản Hà Nội

Báo Nhân Dân
Gốc

ND – Thanh tra Chính phủ đang đề nghị làm rõ việc chuyển nhượng đất đai và cổ phần hóa tại Công ty Lâm đặc sản Hà Nội.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120491&sub=67&top=40