Làm sạch đại dương

Gốc
Giúp chú vịt thu dọn các loại rác lênh đênh trên mặt biển và dưới đáy để giúp đại dương luôn trong lành.

Lee Min

Tin nóng

Tin mới