Làm sáng tỏ bệnh hoang tưởng tự đại

Gốc
Những người tự xưng có khả năng siêu nhiên một là có chủ ý đi lừa bịp, hai là có vấn đề về tâm thần, hay còn gọi là hoang tưởng tự đại.

Tin nóng

Tin mới