Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làm sao để học sinh thích đọc sách ?

Gốc

Vào thời đại chúng ta đang sống lúc này, văn hóa đọc lắm lúc bị văn hóa nghe - nhìn lấn át. Văn hóa đọc vốn tồn tại rất lâu đời cùng với các bộ chữ viết và gửi trong các tác phẩm mang giá trị để đời, cho tới khi xuất hiện các phương tiện nghe - nhìn. Văn hóa đọc có ba đặc điểm sau:

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/11/16/216110.tno