Khoảng 25% dân số Việt Nam sử dụng Internet. Con số này được dự báo sẽ tăng gấp đôi chỉ trong vòng bốn năm tới...