Các công ty chứng khoán, ngân hàng cần xây dựng thị trường lâu dài thay vì “ăn xổi”