Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làm sao khi chồng luôn cộc cằn, đánh mắng con?

Báo VOV
Gốc

Người vợ khổ tâm khi chồng và con không tình cảm, gần gũi. Cứ về đến nhà là chồng quát mắng con cái khiến gia đình không lúc nào được vui vẻ.

VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/tinh-yeu-gia-dinh/lam-sao-khi-chong-luon-coc-can-danh-mang-con-post943777.vov