Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làm thế nào để trí thức Việt kiều đóng góp nhiều hơn cho đất nước?

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Lực lượng chuyên gia - trí thức từ lâu là một thế mạnh của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tuy vậy, đóng góp về chất xám của chuyên gia - trí thức kiều bào cho sự phát triển của đất nước vẫn còn hạn chế, nếu so sánh với sự đóng góp về tài chính và sự đầu tư vào sản xuất - kinh doanh của cộng đồng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111526&sub=71&top=41