Quảng Ngãi: Lập đoàn thanh tra chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục

Quảng Ngãi: Lập đoàn thanh tra chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục

Xảy ra lạm thu đầu năm học, ngành giáo dục Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh

Xảy ra lạm thu đầu năm học, ngành giáo dục Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh

Quảng Ngãi thanh tra sau vụ trường tiểu học bị tố lạm thu đầu năm học

Quảng Ngãi thanh tra sau vụ trường tiểu học bị tố lạm thu đầu năm học

Quảng Ngãi chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Quảng Ngãi chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Năm học mới và câu chuyện 'lạm thu': 'Lạm thu'… ở đâu

Năm học mới và câu chuyện 'lạm thu': 'Lạm thu'… ở đâu

Ai đang hưởng lợi khi nhà trường 'lạm thu'?

Ai đang hưởng lợi khi nhà trường 'lạm thu'?

Năm học mới và câu chuyện 'lạm thu': Chấm dứt tình trạng huy động đóng góp sai quy định

Năm học mới và câu chuyện 'lạm thu': Chấm dứt tình trạng huy động đóng góp sai quy định

Năm học mới và câu chuyện 'lạm thu': Những ngôi trường không có… 'lạm thu'

Năm học mới và câu chuyện 'lạm thu': Những ngôi trường không có… 'lạm thu'

Đừng để lạm thu dưới hình thức xã hội hóa giáo dục!

Đừng để lạm thu dưới hình thức xã hội hóa giáo dục!

Phụ huynh bức xúc với các khoản lạm thu đầu năm học

Phụ huynh bức xúc với các khoản lạm thu đầu năm học

Từ tháng 10, Sở GD Hòa Bình sẽ kiểm tra đột xuất trường bị tố lạm thu, lạm chi

Từ tháng 10, Sở GD Hòa Bình sẽ kiểm tra đột xuất trường bị tố lạm thu, lạm chi

Lạm thu núp bóng 'tự nguyện'

Lạm thu núp bóng 'tự nguyện'

Phụ huynh liên tiếp tố trường lạm thu, các địa phương ngăn chặn thế nào?

Phụ huynh liên tiếp tố trường lạm thu, các địa phương ngăn chặn thế nào?

Ngăn chặn lạm thu trong trường học: Hàng loạt địa phương ra quy định 'nóng'

Ngăn chặn lạm thu trong trường học: Hàng loạt địa phương ra quy định 'nóng'

Chung tay đẩy lùi 'căn bệnh' lạm thu

Chung tay đẩy lùi 'căn bệnh' lạm thu

Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm những trường học để xảy ra việc lạm thu

Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm những trường học để xảy ra việc lạm thu

Đầu năm học, phụ huynh xôn xao chuyện lạm thu kinh phí

Đầu năm học, phụ huynh xôn xao chuyện lạm thu kinh phí

Ninh Bình không để xảy ra 'lạm thu' đầu năm học

Ninh Bình không để xảy ra 'lạm thu' đầu năm học