Làm tốt công tác quản lý lưu trú để phòng ngừa tội phạm

Gốc
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, CAQ Đống Đa, Hà Nội đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát số đối tượng nơi khác đến tạm trú và đối tượng tại địa bàn bỏ nhà đi nơi khác để hoạt động tội phạm.

Tin nóng

Tin mới