Làm việc bao lâu mới được ký hợp đồng lao động?

Gốc
Chị họ tôi về quê ăn Tết có rủ tôi lên TP làm việc hai tháng cho công ty của chị ấy.

Chị cũng cho biết công ty không ký hợp đồng lao động mà chỉ hứa trả lương và trợ cấp tiền xăng hằng tháng cho tôi đầy đủ. Nếu công việc kéo dài hơn thì họ mới ký hợp đồng lao động. Công ty chị ấy làm vậy có đúng luật hiện hành không?

Hung van pham (hungruby11_soctrang@yahoo. com.vn)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Điều 15 Bộ luật Lao động hiện hành quy định hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Tại Điều 16 bộ luật này cũng quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành hai bản. Trong đó, người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản (trừ trường hợp các bên giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói).

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn thì công ty chị bạn được quyền giao kết hợp đồng với bạn bằng lời nói (vì công việc của bạn có thời hạn dưới ba tháng). Tất nhiên, nếu công việc kéo dài hơn ba tháng thì bấy giờ công ty phải ký hợp đồng với bạn bằng văn bản như quy định nêu trên.

Tin nóng

Tin mới