Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làm việc "đúng sách"

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ông Hòa đã ngoài 70 tuổi vẫn làm tổ trưởng tổ dân phố chúng tôi. Đã có lúc, có người "nửa nạc nửa mỡ" hỏi rằng, vì sao lớn tuổi như ông cứ tham công tiếc việc cho khổ thân.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121221&sub=51&top=37