Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làm việc hiệu quả bằng cách nào?

Gốc

Hanoinet - Đơn giản hóa một công việc phức tạp bằng cách viết ra mọi thứ. Sau đó, từng bước một bạn thực hiện từng nhiệm vụ. Tiếp theo thiếp lập một hạn chót thời gian, và cuối cùng là giao nhiệm vụ công việc cho những người liên quan.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=73068