Làm vơi đi nỗi đau

Gốc
TT - Cuối cùng điều mong mỏi của đông đảo người dân đã trở thành hiện thực: bọn cướp của, chém người đã bị sa lưới. Chiến công của các anh công an đã làm nức lòng nhân dân và làm vơi đi nỗi đau về thể xác của anh Tâm, anh Thanh nơi giường bệnh.

Tin nóng

Tin mới