Lần đầu tiên Chính phủ họp thường kỳ bằng truyền hình trực tuyến

Gốc
Sáng 30/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3. Phiên họp cho thấy, Chính phủ đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính dân chủ, trí tuệ và sức mạnh tổng hợp trong điều hành, phát triển đất nước.

Tin nóng

Tin mới