Chỉ cách căn hầm kiên cố bậc nhất Đông Dương của tướng Pháp De Castries 10 km đường chim bay là căn lán lá đơn sơ của vị tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.


Bài 8: 7 tướng Pháp và 1 Điện Biên