Trong tập 10 sắp tới thử thách ngày càng khó khăn hơn, liệu các cô gái có giữ vững phong độ và ai sẽ là người rời khỏi cuộc thi?

Theo VIVA Shows