Lặn sâu 15 mét bắt cá ngạnh bằng tay không

Gốc
Ngậm ống thở, người dân lặn sâu 15 m dưới đáy sông Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) để bắt những con cá có ngạnh sắc bằng tay không. Loài cá này được xem là đặc sản của vùng.

Phạm Trường

Tin nóng

Tin mới