Hàng chục ngàn người tuần hành ở các thủ đô khắp châu Âu ngày 28-3 để phản ứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế và thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới có hành động để giảm bớt đói nghèo, tạo việc làm, đẩy lui tình trạng biến đổi khí hậu tại hội nghị thượng đỉnh G-20 vào ngày 2-4 tới ở London.