Được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2003, Festival biển Nha Trang 2009 với chủ đề “Nha Trang sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” dự kiến được tổ chức từ ngày 6 -14/6/2009. Chi tiết