Làng chèo Khuốc

Gốc
ND - Từ các thế kỷ trước, dân Thái Bình, dân xứ Đông, xứ Đoài, dân mạn ngược đã biết đến cái làng lam lũ Cổ Khúc tên nôm là Khuốc ở huyện Đông Quan (nay gọi Đông Hưng), do được xem dân Khuốc "nhị đàn nửa gánh diễn viên một đoàn" lặn lội đi tứ xứ hát chèo kiếm sống. Có thời làng Khuốc có tới hơn chục gánh chèo nối tiếp nhau đi hát, đào kép làng thiện nghệ kể mấy chục người, diễn cả chục vở dài.

Nguồn Nhân Dân www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106337&sub=81&top=43