Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làng Hà Phong

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Hà Phong, tục gọi là Giỗ Dong - vốn là một bộ phận của làng gốc Hà Lỗ (tục gọi chung là làng Giỗ tách ra từ nửa sau thế kỷ XIX.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=28963