Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làng mẹ anh hùng - Bút ký của VŨ ĐẢM

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, làng đóng một vai trò rất quan trọng. Không chỉ là một thành lũy chống lại sự đồng hóa của ngoại bang mà làng còn là nơi sản sinh ra những người mẹ vĩ đại; những người mẹ lại sinh ra biết bao những người con anh dũng, xông pha trận mạc để bảo vệ và gìn giữ sự tồn vong mãi mãi của non sông gấm vóc Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127749&sub=124&top=43