24H.COM.VN - Lại thêm một cái Tết không vui đến với những người làm mứt Tết tại TP.HCM, khi lượng mứt sản xuất cứ ngày một giảm đi. Họ chỉ "mở máy" khi có đơn hàng, không dám làm sẵn vì sợ "ôm hàng".