Lắng nghe để giải tỏa bức xúc của dân

Gốc
(SGGP).- Ngày 18-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, ngành tuyên giáo đã chủ động, nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp về nhiều lĩnh vực: tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, báo chí xuất bản, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, giáo dục, thông tin đối ngoại. Cấp ủy các cấp đã quan tâm nắm bắt và xử lý có hiệu quả diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường các giải pháp ngăn ngừa, phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa”, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin vào sự phát triển chung...

Về những mặt tồn tại, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhận định, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả của công tác tuyên giáo còn hạn chế; việc nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhiều khi chưa kịp thời. Do đó, trong triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 cần đặc biệt chú trọng đến tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp sửa đổi, nhất là những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi; chủ động dự báo tình hình, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân; sớm phát hiện và đánh giá đúng mức tác động của những diễn biến tư tưởng, tâm trạng tiêu cực trong xã hội để đề xuất giải pháp xử lý kịp thời. Muốn vậy, công tác tuyên giáo phải tránh cách làm xơ cứng, giáo điều, áp đặt, thông tin một chiều.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, biểu dương thành tích của ngành tuyên giáo năm qua và nhất trí những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của ngành. Đồng chí nhấn mạnh: Mỗi hoạt động của ngành tuyên giáo phải được xây dựng và thực hiện có cơ sở khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, lấy chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để soi rọi và vận dụng cho phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

Nghiên cứu làm cho công tác tuyên giáo thật sự lan tỏa, thấm sâu vào cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân từ đó góp phần tạo sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận trong xã hội để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Yêu cầu đặt ra cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp là tiếp tục kiên định lập trường, không dao động, không phân tâm trước thách thức hiện nay; phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nhiệm vụ và đặc biệt phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để có cơ sở giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần an dân.

Dịp này, 18 tập thể đã vinh dự nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.

HỒNG HIỆP

Tin nóng

Tin mới