Làng nghề dệt chiếu thảm lát Định An – Định Yên (Đồng Tháp)

Gốc
Chiếu luôn gắn liền với đời sống nhân dân Việt Nam và nước ta có rất nhiều làng nghề dệt chiếu nổi tiếng, trong đó không thể quên nhắc đến chiếu Định Yên của Đồng Tháp.

Tin nóng

Tin mới