Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làng nghề văn hóa thanh niên-tại sao không?

Gốc

Một trong những yếu tố quyết định để bảo tồn và phát triển làng nghề là con người. Nguồn nhân lực chủ yếu của làng nghề là tuổi trẻ. Tập hợp, phát huy hết khả năng tiềm tàng của lực lượng thanh niên (TN) làng nghề chắc chắn là một trong những hoạt động đầu tiên cần làm để khôi phục và phát triển các làng nghề...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.44312.qdnd