Làng nuôi cá chép xứ Thanh hối hả trước 23 tháng Chạp

Gốc

Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp hằng năm là ngày ông Công, ông Táo về chầu trời báo cáo những công việc năm qua ở hạ giới và người dân thường cúng tiễn bằng cá chép để ông cưỡi về trời. Trong những ngày này, làng nghề nuôi cá chép cúng nổi tiếng ở xứ Thanh càng hối hả hơn bao giờ hết.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/lang-nuoi-ca-chep-xu-thanh-hoi-ha-truoc-23-thang-chap