Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lãng phí đất công sao không ai... xót?

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Hiện nay, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN-CCN) ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn trong tình trạng chậm triển khai các dự án, đất đai nhiều năm bị bỏ hoang, gây lãng phí lớn cho Nhà nước và nhân dân.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.49250.qdnd