Lãng phí hơn 500 triệu khối nước do chậm thời vụ

Gốc

Những ngày này, các hồ chứa thủy điện đang xả nước đợt ba phục vụ sản xuất lúa đông xuân miền Bắc. Đáng nói là năm nay thời tiết thuận lợi, hầu hết các địa phương đã hoàn thànhviệc lấy nước ngay khi kết thúc đợt xả thứ hai vào trong những ngày đầu tháng2. Tuy nhiên, vì vẫn còn thành phố Hà Nội chưa lấy đủ nước nên các hồ chứa vẫn phải xả thêm đợt ba, gây lãng phí hàng trăm triệu khối nước.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/lang-phi-hon-500-trieu-khoi-nuoc-do-cham-thoi-vu-204505.htm