Khảo sát các công trình cao tầng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM cho thấy năng lượng sử dụng trong các tòa nhà, công trình cao tầng là rất lớn nhưng tản mạn, không hiệu quả và không kiểm soát được.