Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lạng Sơn: Gần 5 tỷ đồng chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ

Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Lạng Sơn Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, đối tượng áp dụng của nghị quyết là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng, thụ hưởng kinh phí hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND Lạng Sơn Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ảnh: Thanh Bình

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND Lạng Sơn Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ảnh: Thanh Bình

Theo nghị quyết, nội dung chi hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ với mức chi là 1.000.000đ/học viên/giai đoạn của chương trình học xóa mù chữ theo quy định tại Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26.11.2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình xóa mù chữ. Học viên tham gia học xóa mù chữ được hưởng kinh phí hỗ trợ sau khi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận hoàn thành từng giai đoạn của chương trình xóa mù chữ theo quy định. Trường hợp học viên đang tham gia học xóa mù chữ trong năm 2022, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận hoàn thành từng giai đoạn của chương trình xóa mù chữ sau khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì được hưởng kinh phí hỗ trợ trên. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng theo từng năm để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ. Ảnh: Thanh Bình

Các đại biểu thông qua Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ. Ảnh: Thanh Bình

Dự kiến tổng số tiền chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ từ năm 2022 đến hết năm 2025: 4.963.000.000 đồng (bốn tỷ chín trăm sáu mươi ba triệu đồng). Trong đó, trong năm 2022 là 585.000.000 đồng, năm 2023 là 1.378.000.000 đồng, năm 2024 là 1.500.000.000 đồng, năm 2025 là 1.500.000.000 đồng.

Tin và ảnh: Thanh Bình