Lạng Sơn: Giáp Tết hàng lậu đổ về xuôi

Gốc
Càng gần đến Tết, hàng lậu từ bên kia biên giới đổ về càng mạnh, mà Lạng Sơn là một trong những điểm tập kết, chung chuyển hàng

Tin nóng

Tin mới