TP - Bằng sự vận động tuyên truyền của Ủy ban MTTQ, thời gian qua, các ngành, các cấp, nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tích cực ủng hộ, xây dựng, sửa chữa 1.357 nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 9 tỷ đồng.

Để thoát nghèo bền vững, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ 273 hộ nghèo bằng vật tư, tư liệu lao động, trị giá hàng trăm triệu đồng.