Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Gặp mặt nghệ nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc

Gặp mặt nghệ nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc

Báo Nhân Dân
23/11/2022
Khơi dậy lòng tự hào về văn hóa dân tộc

Khơi dậy lòng tự hào về văn hóa dân tộc

Báo Nhân Dân
22/11/2022
Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
21/11/2022
Sản phẩm thời trang từ trang phục truyền thống dân tộc

Sản phẩm thời trang từ trang phục truyền thống dân tộc

Báo Công An Nhân Dân
21/11/2022
Tìm giải pháp bảo tồn bản sắc trang phục các dân tộc

Tìm giải pháp bảo tồn bản sắc trang phục các dân tộc

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
19/11/2022
Tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của 54 dân tộc

Tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của 54 dân tộc

Báo Tổ Quốc
19/11/2022
Hà Nội: Gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác Bảo tồn phát huy Văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc 2022

Hà Nội: Gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác Bảo tồn phát huy Văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc 2022

Tạp chí Văn Hóa & Phát Triển
19/11/2022
Nghệ nhân dân tộc thiểu số: Chắt chiu, gìn giữ bản sắc văn hóa

Nghệ nhân dân tộc thiểu số: Chắt chiu, gìn giữ bản sắc văn hóa

Báo VietnamPlus
19/11/2022
Phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa

Phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
19/11/2022
Khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam

Khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam

Báo VOV
19/11/2022
Gần 500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia Liên hoan trang phục các dân tộc Việt Nam

Gần 500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia Liên hoan trang phục các dân tộc Việt Nam

Báo Khánh Hòa
18/11/2022
Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam

Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam

Báo Nhân Dân
18/11/2022
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là một nguồn nội lực

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là một nguồn nội lực

Báo Tổ Quốc
18/11/2022
Vai trò của nghệ nhân trong trao truyền giá trị văn hóa truyền thống

Vai trò của nghệ nhân trong trao truyền giá trị văn hóa truyền thống

Báo Nhân Dân
18/11/2022
Nghệ nhân, già làng 'hiến kế' để bảo tồn văn hóa truyền thống

Nghệ nhân, già làng 'hiến kế' để bảo tồn văn hóa truyền thống

Báo Văn hóa
18/11/2022
Đại diện của 22 dân tộc với 500 nghệ nhân sẽ biểu diễn trong tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam'

Đại diện của 22 dân tộc với 500 nghệ nhân sẽ biểu diễn trong tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam'

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
12/11/2022
Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam

Báo Nhân Dân
11/11/2022
Chiêm ngưỡng nét độc đáo trong trang phục truyền thống 22 dân tộc

Chiêm ngưỡng nét độc đáo trong trang phục truyền thống 22 dân tộc

Báo VietnamPlus
11/11/2022