(HNMO)- Các lãnh đạo của phong trào biểu tình kéo dài nhiều tháng qua tại Thái Lan với mục đích yêu cầu chính phủ từ chức đã ra đầu thú cảnh sát vào hôm nay 10/10 sau khi tội danh phản loạn họ bị cáo buộc được xóa bỏ.