Sáng 27.7, nhân kỷ niệm 68 ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2015), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chủ Minh, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Công an vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu của Bộ Lao động thương binh và xã hội do Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền.

Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn

Thường tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn

Đoàn đại biểu Bộ Công an do Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu. Ảnh: Hải Nguyễn

Đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang đẫn đầu. Ảnh: Hải Nguyễn

Đoàn đại biểu Bộ Công an. Ảnh: Hải Nguyễn

Đoàn đại biểu Thàng phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn đầu. Ảnh: Hải Nguyễn

Đoàn Đại biểu Bộ Lao động thương binh và xã hội do Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền dẫn đầu. Ảnh: Hải Nguyễn