Lãnh đạo huyện, TP có quyền thiết lập cách ly y tế vùng có dịch trên địa bàn

Gốc
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Quyết định số 1047 về việc ủy quyền quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện) quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch trên địa bàn quản lý.

Thiết lập các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch, thực hiện kiểm soát 24/24h toàn bộ tại vùng có dịch và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành; thực hiện các biện pháp kiểm soát ra vào vùng có dịch theo đúng quy định pháp luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc họp khấn trong đêm

Quy mô vùng cách ly, tùy theo diễn biến tình hình dịch có thể lựa chọn quy mô vùng cách ly cụm dân cư, khu phố, dãy phố, thôn, tổ, đội, ấp, xã, phường, thị trấn. Cơ quan, đơn vị, tùy tình hình cụ thể quyết định cách ly cho phù hợp.

Thời gian ủy quyền kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch, thực hiện kiểm soát 24/24h, đảm bảo an ninh, trật tự tại vùng thiết lập cách ly.

Giao Bộ CHQS tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này.

Chốt kiểm tra dịch ở huyện Yên Lạc

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền; kịp thời báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm và chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo dập dịch triệt để, không để dịch lan rộng trong cộng đồng và không để dịch lây lan sang các vùng khác.

Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện thực hiện quyết định này.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/lanh-dao-huyen-tp-co-quyen-thiet-lap-cach-ly-y-te-vung-co-dich-tren-dia-ban-733022.html