Hãng AFP ngày 17/1 đưa tin, Ủy ban Điều tra độc lập đã quyết định thẩm vấn một loạt quan chức cấp cao của tập đoàn Samsung xung quanh bê bối tham nhũng.