> Không để dân khai thác than trái phép/ Bí thư Tỉnh ủy QN bị dọa "ám sát"" />