(HNM) - Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài quân đội, tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, chiều 26-3 Đoàn cán bộ Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và báo Quân đội Nhân dân do Trung tướng Bùi Văn Huấn, UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đã đến thăm báo Hànôịmới