Theo Sở xây dựng Đà Nẵng, tính đến cuối năm 2007, TP. Đà Nẵng sẽ có khoảng 35.000m2 văn phòng cho thuê, năm 2009 thì diện tích văn phòng cho thuê sẽ vượt ngưỡng 50.000m2. Tính bình quân 1 doanh nghiệp (DN) sử dụng 50m2 làm văn phòng thì con số 50.000m2 chẳng khác nào "muối bỏ biển", vì thế văn phòng cho thuê đang là xu hướng đầu tư tại Đà Nẵng